Elérhetőségek

Kolping Idősek Ápoló- Gondozó Otthon Türje

Cím: 8796 Türje,
Premontrei tér 2.
Telefon:
+36/83/356-453
E-mail:
turje@szoc.koszisz.hu
További...


Névadó bemutatása

Kolping Adolf

A németországi Kerpenben született 1813-ban. Szülei egyszerű, szegény emberek voltak. 13 éves korában cipészinasnak adták. 17 éves korától hét éven át, mint segéd vándorolt: egyrészt szerette volna szakmájában tökéletesíteni magát, másrészt arról álmodozott, hátha talál valahol pártfogót, aki iskoláztatását vállalná. Nyitott szemmel járt a világban, és elborzasztotta, amit látott: erkölcstelenség, jövőtlenség, alkalmatlanság, lelkiismeretlenség - ez a kép fogadta mindenhol segédtársai közt a műhelyekben.

Elhatározta, hogy pap lesz. Nehezen, de pártfogókra is talált, és 23 éves korában végre elkezdhette a gimnáziumot. 1844-ben lett a kölni papnevelő intézet hallgatója, s egy év múlva, 1845. április 13-án pappá szentelték. Első kápláni állomása Elberfeld, a textilipar egyik fellegvára lett. Ugyanazok a problémák fogadták itt is, amiket inas éveiben is megtapasztalt: gyökértelenség, nincstelenség, erkölcsi sivárság, kallódó fiatalok.

Óriási erővel vetette bele magát a munkába, hogy végre tehessen valamit azokért, akiknek nemrég még sorstársa volt. A legényegylet eszméje azonban nem az ő, hanem egy Breuer nevű jóakaratú tanító fejében fogalmazódott meg: Breuer esténként ingyen oktatásban részesítette a legényeket, elbeszélgetett velük problémáikról. Kolping nemcsak lelkes támogatója lett az ügynek, de meglátta, hogy itt a nagy lehetőség: elterjeszteni a legényegyleteket szerte az országban, - ez lehet az ifjúság erkölcsi romlásának megállítója. 1849-ben Kölnbe ment, s alig egy hónap múlva már a legényegyletek ottani létrehozásán fáradozott. Kidolgozta a Katolikus Legényegyletek működésének máig érvényben lévő szabályait, alapelveit.

Legyenek jó családapák, mert a család a társadalom lelki megújulásának alapja.
Váljanak szakmájuk mestereivé, akik tanultak, műveltek és készek az állandó önképzésre.
Szeressék és becsülettel végezzék munkájukat.
Váljanak igazi polgárokká, szerezzenek polgári erényeket, amelyek a hazához és a néphez kötik őket.

E célokat áthatják a vallásosság, a tiszta keresztényi élet, és a szeretet eszméi.

Az 1850-es években egymás után alakultak Németországban a katolikus legényegyletek. Sőt, a mozgalom túllépett az országhatáron, szerte Európában kedvező fogadtatásra talált.

Kolping fáradhatatlanul dolgozott, buzdított mindenütt a legényegyletek létrehozására. Eredményeit maga IX. Pius pápa is nagyra értékelte. A rengeteg munka, az utazások azonban felőrölték Kolping amúgy is beteg szervezetét (ifjúkora óta tüdőbajjal küszködött). 1865. december 4-én, Kölnben halt meg.

Halálával azonban a legényegyletek nem bomlottak fel, sőt egyre szélesebb tömegeket hódított meg.„

1991. október 27-én avatta boldoggá II. János Pál pápa. 

Magyarországon 1856 májusában a Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia-templomban személyesen alapította meg az első egyesületet. Ma Magyarországon 72 Kolping Család Egyesület működik.

 


Vissza az előző oldalra!
Kolping Idősek Ápoló- Gondozó Otthon Türje - Magyar